Dokumenty Korporacyjne

Dokumenty korporacyjne SDS Optic S.A.

Pobierz prezentację inwestorską SDS Optic SA

Prezentacja inwestorska
SDS Optic S.A.

Dowiedz się więcej o naszej Spółce.

NAPISZ DO NAS

Kontakt dla Inwestora

Masz pytanie związane z naszą działalnością?

Dokumenty Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

Dokumenty Informacyjne

Dokument informacyjny

17 lutego 2022 r.​

Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK

Zgodnie z §5 ust 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Zarząd SDS Optic S.A. przekazuje informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Spółka o wdrożeniu stosowania wskazanych zasad informowała raportem bieżącym EBI nr 2/2022 z dn. 16 marca 2022 roku.