Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”), niniejszym informuje o otrzymaniu dostępu do systemu ESPI w trybie „Emitent ASO”. W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

Karol Maryniowski Marketing, Communication and IR Manager