Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

– raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 luty 2023 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 10 maja 2023 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 13 listopada 2023 r.

– raport roczny za 2022 rok – 31 maja 2023 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan, SVP / Chief Operating & Business Officer