Zawarcie umowy z doradcą transakcyjnym w zakresie komercjalizacji platformy technologicznej inPROBE

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 r. zawarł umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone („Clairfield”), której przedmiotem jest doradztwo w procesie pozyskania partnera strategicznego zainteresowanego komercjalizacją platformy technologicznej inPROBE, z opcją jej skalowania na inne zastosowania, licencjonowania lub nabycia wybranych aplikacji zastosowania technologii. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac zaplanowano na 1 lutego 2023 r. w podziale na 3 etapy: (i) opracowanie szczegółowej strategii oraz planu działań, (ii) przygotowanie materiałów prezentacyjnych, listy potencjalnych partnerów oraz ścieżki ich pozyskania, (iii) prezentacja projektu wśród potencjalnych partnerów komercjalizacyjnych i proces transakcyjny.

Clairfield będzie odpowiedzialny m.in. za identyfikację i selekcję potencjalnych nabywców oraz za zainteresowanie ich platformą technologiczną inPROBE. Działania te będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare. W dalszym etapie Clairfield będzie wspierał Spółkę w organizacji procesu due diligence oraz kształtowaniu strategii negocjacyjnej i końcowych rozmowach związanych z kształtowaniem kontraktu na komercjalizację platformy technologicznej inPROBE.

Usługi Clairfield świadczone będą na zasadzie wyłączności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje cześć zmienną tzw. succes fee, uzależnione od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej transakcji oraz część stałą, w formule miesięcznych płatności przez okres 18 miesięcy rozpoczynając od zaplanowanego rozpoczęcia prac. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż realizacja przedmiotu umowy z Clairfield może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki. 

Clairfield to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych. Clairfield koncentruje się na segmencie rynku średnich spółek tzw. mid-market, realizując transakcje o wartości do 500 milionów EUR (enterprise value). W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield rozwija swoje kompetencje wokół biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W ramach projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych Clairfield posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer