Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku, po zamknięciu notowań ciągłych, wpłynęło do Spółki powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta sporządzone przez Pana Damiana Serafina, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer