Powołanie Rady Naukowo-Doradczej SDS Optic S.A.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że zgodnie z uchwałą zarządu nr 1/10/2022 z dnia 6 października 2022 r. utworzona została Rada Naukowo-Doradcza („SAB” – Scientific Advisory Board) oraz powołano jej pierwszych członków, w tym Przewodniczącego SAB.

W skład powołanej przez zarząd Rady Naukowo-Doradczej Spółki wchodzą:

  1. a) dr hab. n. med., inż. Magdalena Staniszewska, prof. KUL;
  2. b) Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski;
  3. c) dr Avi Dukler;
  4. d) Prof. Andrius Kazlauskas;
  5. e) dr n. med. Arun Balakumaran.

Funkcję Przewodniczącej „SAB” Zarząd Spółki powierzył Pani Magdalenie Staniszewskiej.

SAB został powołany na czas nieokreślony, bez określania terminu upływu kadencji jej członków.

Głównymi zadaniami SAB są m.in.:

– wsparcie realizacji strategicznych celów Spółki z zakresu prac badawczo-rozwojowych, 

– doradztwo w zakresie rozwoju technologii inPROBE oraz pozostałych aplikacji platformy technologicznej,

– prezentacja Spółki i jej technologii na globalnym rynku biotechnologicznym, farmaceutycznym oraz technologii medycznych,

– budowa międzynarodowej sieci kontaktów z potencjalnymi partnerami, klinikami, szpitalami i laboratoriami, 

– opiniowanie, doradztwo i ocena realizowanej strategii SDS Optic S.A., oraz 

– wymiana wiedzy z organizacją i wsparcie procesu decyzyjnego Zarządu.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer