Informacja o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2022 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta sporządzone przez INNOventure ASI Sp. z o.o., podmiot blisko związany z Panem Leszkiem Skowronem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Panem Marcinem Molo – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że akcje te zostały sprzedane z przeniesieniem zobowiązania lock-up na kupującego i są objęte lock-up do momentu upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji SDS Optic na rynku ASO NewConnect.

Treść otrzymanych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – CEO / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer