Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan, SVP, Chief Operating & Business Officer