Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 października 2022 roku („NWZ”). Na NZWZ wykonywane było prawo łącznie z  3 814 220 głosów, stanowiących 71,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

  1. SDS Optonic Sp. z o.o.

Liczba głosów na NWZ: 2.358.260;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 61,83%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 44,28%;

 

  1. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

Liczba głosów na NWZ: 583.750;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 15,30%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96%;

 

  1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Liczba głosów na NWZ: 519.240;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 13,61%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,75%.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer