Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2022 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia od Pana Marcina Staniszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu – Pani Magdaleny Staniszewskiej, pełniącej rolę Dyrektor Naukowej w Spółce, dotyczące objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023.

Treść otrzymanych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer