Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan, SVP, Chief Operating & Business Officer
  3. Karol Maryniowski, Marketing, Communication & IR Manager