Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z  3 623 580 głosów, stanowiących 68,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

  1. SDS Optonic Sp. z o.o.

Liczba głosów na NWZ: 2.358.260;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 65,08%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 44,28%;

 

  1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Liczba głosów na NWZ: 519.240;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 14,33%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,75%.

 

  1. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

Liczba głosów na NWZ: 483.750;

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 13,35%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,08%.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer