Raport roczny spółki SDS Optic S.A. za 2021 rok

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 rok.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan, SVP, Chief Operating & Business Officer