Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. rezygnacje z pełnionych funkcji, ze skutkiem na dzień 20 lipca 2022 r., złożyli dwaj dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Leszek Skowron i dr Marcin Molo.

 

Jednocześnie w dniu 20 lipca 2022 r., akcjonariusz Spółki – INNOventure ASI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, korzystając z uprawnienia osobistego określonego w § 14 ust. 2 lit. a) statutu Spółki powołał do składu Rady Nadzorczej dwóch nowych członków, tj. Pana Krzysztofa Klimkowskiego oraz Pana Damiana Serafina.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer