Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za IV kwartał 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer