Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z  3 813 750 głosów, stanowiących 71,60% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

  1. SDS Optonic Sp. z o.o. 

Liczba głosów na ZWZ: 2.358.260;

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 61,84%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 44,28%;

 

  1. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

Liczba głosów na ZWZ: 583.750;

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 15,31%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96%;

 

  1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Liczba głosów na ZWZ: 519.240;

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 13,61%;

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,75%.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer