EBI 1/2024 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
– raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 14 luty 2024 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 r.
– raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan, SVP / Chief Operating & Business Officer