Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 4 kwietnia 2023 r. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek NewConnect, która wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1.Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2.Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer