Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager