Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SDS Optic za 2022 rok

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej SDS Optic za 2022 rok.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan, SVP, Chief Operating & Business Officer
3. Karol Maryniowski, Marketing, Communication and IR Manager