EBI 25/2023 Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2024

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2023 r. zawarł z Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055, umowę na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku.
Wybór firmy audytorskiej nastąpił na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 25 września 2023 roku.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer

2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer