EBI 27/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 5 stycznia 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 5 stycznia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie – ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.sdsoptic.com/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: IR@sdsoptic.com

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer