Podpisanie umowy na udział SDS Optic S.A. w programie akceleracyjnym Medical Forge współfinansowanym przez rząd Republiki Federalnej Niemiec

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku podpisana została umowa z niemiecką spółką Biosaxony Management GmbH z siedzibą w Niemczech („Biosaxony”) na udział Emitenta w programie akceleracyjnym Medical Forge Leipzig („Medical Forge”, „Program”). Podpisanie umowy z Biosaxony stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznego, wieloetapowego procesu kwalifikacyjnego.

Program Medical Forge Leipzig, współfinansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec („RFN”) i koordynowany przez Biosaxony, wspiera start-upy i innowacyjne firmy w szybszym wprowadzaniu produktów medycznych na niemiecki rynek opieki zdrowotnej. Indywidualny 12-miesięczny program koncentruje się na specyficznych potrzebach młodych firm zajmujących się technologiami medycznymi.

W ramach programu akceleracyjnego Spółka przy wkładzie własnym w wysokości 21 000 EUR otrzyma dostęp do usług sieci partnerskiej Biosaxony o wartości 189 000 EUR, oraz dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 000 EUR. Łączna kwota wsparcia zgodnie z podpisaną umową wynosi 214 000 EUR.

Umowa z Biosaxony zakłada 12 miesięczne wsparcie Emitenta w procesie wprowadzania technologii inPROBE na rynek RFN, w tym opracowanie dokumentacji technicznej, prawnej oraz komercjalizacyjnej wyrobu medycznego, a także promocję Spółki. Biosaxony zapewnia także możliwość korzystania z infrastruktury laboratoryjnej i biurowej w Lipsku, a także doradztwo osobiste, mentoring, dostęp do zaawansowanych szkoleń oraz wiele innych komplementarnych usług. W ramach zaplanowanych działań znalazło się także nawiązanie kontaktu z siecią niemieckich klinik w celu otrzymania informacji zwrotnych w zakresie rozwoju i komercjalizacji technologii inPROBE, dopasowanej do potrzeb rynków Europy Zachodniej.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż wsparcie otrzymane w ramach Medical Forge może mieć w przyszłości istotny wpływ na komercjalizację technologii w RFN oraz na innych rynkach europejskich, jak również na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication & IR Manager