ESPI 12/2024 Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach punktu 5 porządku obrad, tj.: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki poddano pod głosowanie wyłącznie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer