Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia od Pana Marcina Staniszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu – Pani Magdaleny Staniszewskiej, pełniącej rolę Dyrektor Naukowej w Spółce, dotyczące objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E poprzez wykonanie praw warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023.

Treść otrzymanych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer