ESPI 2/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 stycznia 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2024 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 3 443 751 głosów, stanowiących 58,59% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. SDS Optonic Sp. z o.o.
Liczba głosów na NWZ: 2 358 260;
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 68,48%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 40,12%;

2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Liczba głosów na NWZ: 463 645;
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 13,46%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,89%.

3. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
Liczba głosów na NWZ: 317 346;
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ: 9,22%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,40%.

Załączniki:

brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer