Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z 3 482 372 głosów, stanowiących 59,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. SDS Optonic Sp. z o.o.
Liczba głosów na ZWZ: 2 358 260;
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 67,71%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 40,44%;

2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Liczba głosów na ZWZ: 498 410;
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 14,31%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,54%.

3. INNOventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.
Liczba głosów na ZWZ: 317 346;
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,11%;
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,44%.

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer