ESPI 7/2024 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2024 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia od Pana Marcina Staniszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu – Pani Magdaleny Staniszewskiej, pełniącej rolę Dyrektor Naukowej w Spółce, dotyczące objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024.
Treść otrzymanych powiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

1. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
2. Karol Maryniowski – Marketing, Communication & IR Manager