Informacja o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent „, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta sporządzone przez SDS Optonic sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, podmiot blisko związany z Panem Marcinem Staniszewskim – Prezesem Zarządu Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że akcje te zostały sprzedane z przeniesieniem zobowiązania lock-up na kupującego i są objęte lock-up do momentu upływu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji SDS Optic na rynku ASO NewConnect.

Wraz z zawiadomieniem wpłynęło do Spółki również oświadczenie sporządzone przez Pana Marcina Staniszewskiego, jako Prezesa Zarządu SDS Optonic Sp. z o.o., zawierające wyjaśnienie dotyczące przyczyn oraz beneficjentów zbycia akcji Emitenta przez ww. podmiot. 

Treść otrzymanego powiadomienia oraz oświadczenie zarządu spółki SDS Optonic Sp. z o.o. stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załączniki:

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer