Wyznaczenie dodatkowego terminu do złożenia oświadczeń o objęciu akcji oraz zmiana ostatecznego terminu do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 z dnia 3 listopada 2022 roku i raportu bieżącego EBI nr 5/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku, informuje, że w dniu 8 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 maja 2021 r. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego o treści przyjętej przez uchwałę nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021 r., podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu do złożenia oświadczeń o objęciu akcji w ramach ww. programu motywacyjnego w okresie od dnia 14 do dnia 28 lutego 2023 r. oraz  w sprawie wydłużenia ostatecznego terminu do objęcia akcji w ramach powyższego programu do dnia 31 grudnia 2024 r., a tym samym w sprawie zmiany treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023 we wskazanym zakresie.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Brak

Podpisy osób uprawnionych:

  1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
  2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer