Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za IV kwartał 2023 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Załącznik Nr 1. SDS Optic SA_Raport DI_Q4.2023

Podpisy osób uprawnionych:

1. Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu / Chief Technology Officer
2. Mateusz Sagan – SVP / Chief Operating & Business Officer
3. Karol Maryniowski – Marketing, Communication and IR Manager